ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

LEI 213800JN5FPCOXJ3SY14

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε

HELLENIC CABLES S.A. HELLENIC CABLE INDUSTRY SINGLE MEMBER S.A.

Legal Address [en]


2-4, MESOGEION AVE.
(B' BUILDING OF TOWER OF ATHENS),
ATHENS GR-I GR 11527

Headquarters Address [en]


33, AMAROUSIOU-HALANDRIOU
MAROUSSI
ATHENS GR-I GR 15125

LEI Registration Details
L E I
213800JN5FPCOXJ3SY14
Legal Name
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Other Name 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε
Other Name 1 Type
TRADING_OR_OPERATING_NAME
Transliterated Other Name 1
HELLENIC CABLES S.A. HELLENIC CABLE INDUSTRY SINGLE MEMBER S.A.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000376
Authority Authority I D
117706401000
Legal Jurisdiction
GR
Legal Form Legal Form Code
W2NK
Status
ACTIVE
Initial Date
2014-02-02 19:00:00
Last Update Date
2021-01-14 12:24:53
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2022-02-02 19:00:00
Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000376
Validation Authority Validation Authority I D
117706401000

Subsidiaries and Parent Companies

Parent / Holding Companies

Subsidiaries


Relationship Details

Business Entity Relationship

Active

Fulgor ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Biomhxania ΚΑΛΩΔΙΩΝ is directly consolidated by ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Relationship Start Node Node I D
213800BP88TAZ2F2N686 [FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ BIOMHXANIA ΚΑΛΩΔΙΩΝ]
Relationship End Node Node I D
213800JN5FPCOXJ3SY14 [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2014-02-08 19:00:00
Registration Last Update Date
2020-01-17 10:08:30
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2020-02-08 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Fully Corroborated
Registration Validation Documents
Regulatory Filing
Registration Validation Reference
Relationship Period 1 Start Date
2017-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2018-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-02-08 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship Period 3 Start Date
2014-02-08 19:00:00
Relationship Period 3 Period Type
Document Filing Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ is directly consolidated by Cenergy Holdings

Relationship Start Node Node I D
213800JN5FPCOXJ3SY14 [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ]
Relationship End Node Node I D
549300P50MFNOHG4U221 [CENERGY HOLDINGS]
Relationship Relationship Type
Is Directly Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2014-02-02 19:00:00
Registration Last Update Date
2021-01-14 07:24:53
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2022-02-02 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Supporting Documents
Registration Validation Reference
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-02-02 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs

Business Entity Relationship

Active

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ is ultimately consolidated by Viohalco

Relationship Start Node Node I D
213800JN5FPCOXJ3SY14 [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ]
Relationship End Node Node I D
Relationship Relationship Type
Is Ultimately Consolidated By
Relationship Relationship Status
Active
Registration Initial Registration Date
2014-02-02 19:00:00
Registration Last Update Date
2021-01-14 07:24:53
Registration Registration Status
Published
Registration Next Renewal Date
2022-02-02 19:00:00
Registration Managing L O U
213800WAVVOPS85N2205 [LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED]
Registration Validation Sources
Entity Supplied Only
Registration Validation Documents
Accounts Filing
Registration Validation Reference
Url Not Publicly Available, Validated From Document Provided By Client
Relationship Period 1 Start Date
2018-12-31 19:00:00
Relationship Period 1 End Date
2019-12-30 19:00:00
Relationship Period 1 Period Type
Accounting Period
Relationship Period 2 Start Date
2014-02-02 19:00:00
Relationship Period 2 Period Type
Relationship Period
Relationship 1 Qualifier Dimension
Accounting Standard
Relationship 1 Qualifier Category
Ifrs


© 2021 LEI.report | Privacy Policy | LEI Resources
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |